Sağlık Çalışanlarına Yapılan Şiddet Kimsenin Yanına Kâr Kalmamalı.
08 Aralık 2020, Salı

Sağlık-Sen Genel merkezi tarafından yaptırılan Kasım 2020 Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu’nu değerlendiren Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Dr. Ahmet Uzunay; Vatandaşlarımızın sağlığına kavuşması için canla-başla görev yapan sağlık çalışanlarımızdan Covid-19’a bugüne kadar 216 sağlık çalışanımızı görev şehidi olarak verdik.1milyon.200bin sağlık çalışanından 120 bini korona virüs yakalandı. Tedavi gördü ve görmeye devam ediyor. Bu oran ülkemiz  % 10 olarak gözükmektedir.” Bunun üzerine Gün geçmiyor ki bir sağlık çalışanımızın darp edildiğini, hakarete maruz kaldığını duymayalım. Şiddet artık hastane koridorlarını aşmış durumda. Sahada görev yapan sağlık çalışanlarımız saldırılara maruz kalıyor, canlarına kast ediliyor. Sağlık-Sen Konya olarak Sağlıkçılara yapılan şiddet kimsenin yanına kar kalmamalıdır..” dedi.

Sağlık çalışanlarının iş yükü ve karşı karşıya oldukları riskler, salgınla mücadele sürecinde katlanarak artmıştır. Elbette ücret adaletsizliği gibi kronik sorunlarına, bu süreçte, tükenmişlik gibi esaslı meseleler de eklenmiştir. diyen Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Dr. Ahmet Uzunay, “ Sağlık çalışanları tüm bunlara rağmen yeterli istihdam sağlanırsa iş yüklerinin azalacağına, tedbirler alınırsa risklerinin azalacağına, hakkaniyetli paylaşım sağlanırsa ücret adaletsizliğinin son bulacağına ve salgınla el birliğiyle mücadele edilirse tükenmişliğin geride kalacağına inanmaktadırlar. Buna rağmen şiddet konusunda bu kadar iyimser olamamaktadırlar. Çünkü sağlıkta şiddet bir toplum sorunudur. Ne yazık ki olmaya da devam etmektedir. Çünkü “şiddet geliyorum” demiyor; hastane koridorunda şifa bulmak amacıyla yer alan bir kimse, aniden, dehşet saçan bir kendini bilmeze dönüşebiliyor. Aynı durum, hastaların yanlarında bulunan refakatçiler için de geçerlidir.

Bu hazin duruma; yasalar, kurallar, uyarılar, nasihatler çözüm olmamaktadır. O nedenle zaman geçse de nesil değişse de şartlar farklılaşsa da sağlıkta şiddet tüm hızıyla yaşanmaya devam etmektedir. Yapılması gereken, hep vurguladığımız gibi topyekün mücadeledir. Çünkü sağlık çalışanlarının can güvenliği sağlanmadan toplum sağlığını tesis etmek mümkün değildir.

Bu tespitler ışığında Kasım 2020 ayına baktığımızda 16 şiddet olayında 27 saldırganın 31 sağlık çalışanını mağdur ettiğini görüyoruz. 16 vakanın 11’i hem sözlü hem fiili, 4’ü sözlü, 1’i ise taciz olarak gerçekleşmiştir. Olayları gerçekleştirenlere baktığımızda; 6’sı hastalardan, 4’ü hasta yakınlarından, 6’sı ise kendini bilmez kimselerden oluşuyor. Saldırganlara yönelik adli işlemlere baktığımızda ise yine vahim bir tabloyla karşılaşıyoruz. Yaşanan olaylarda 11 saldırgan ifadeleri alınıp serbest bırakılmış, 10’u hakkında hiçbir işlem yapılmamış, 6 saldırgan ise tutuklanmıştır. Olayların vuku bulduğu alanlara baktığımızdaysa 16 olayın 9’u hastanelerde, 1’i aile sağlığı merkezinde, 6’sının ise saha çalışmalarında meydana geldiğini müşahade ediyoruz. Yaşanan 16 olayda farklı branşlardaki birçok sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığını görmekteyiz. Bunların 5’i doktor, 6’sı filyasyon ekibi çalışanı, 4’ü hemşire, 1’i güvenlik görevlisi ve 15’i de farklı alanlarda görev yapmakta olan sağlık çalışanlarıdır.

Kasım 2020 Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu’nu değerlendiren Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Dr. Ahmet Uzunay sözlerini söyle tamamladı.:“Gün geçmiyor ki bir sağlık çalışanımızın darp edildiğini, hakarete maruz kaldığını duymayalım. Şiddet artık hastane koridorlarını aşmış durumda. Sahada görev yapan sağlık çalışanlarımız saldırılara maruz kalıyor, canlarına kast ediliyor. Olayın vahametini ortaya koymak için Sağlık-Sen Genel Merkezimiz bu raporu aylardır çıkartıyor. Hazırladığı raporları kamuoyuyla paylaşıyor, duyarlılık oluşturmaya çalışıyor.  Ne yazık ki olayların şekli, yeri ve faili değişse de sonucu değişmiyor. Sağlık çalışanlarına şiddetin önüne bir türlü geçilemiyor. Şiddetin önüne geçmek için kalıcı politikalar ortaya konmalı. Şiddet kimsenin yanına kâr kalmamalı. Toplumsal duyarlılık artırılmalıdır. Bu noktada kimse sorumluluk almaktan korkmamalıdır.”

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo