BASIN AÇIKLAMASI
25 Eylül 2020, Cuma

2020 Yılı pandemi yılı olarak insanlığı zor günlere sokarken ülkemizde de son dönemde yoğun bir şekilde kendini hissettirmektedir. Dünya üzerinde devam eden korona virüse karşı savaşta en ön safta sağlık çalışanları bulunmakta ve mücadelenin başarılı olması için canını esirgemeden çalışmaktadır.
Pandemi sürecinde verdiği bu yoğun mesaide insanların sağlığına kavuşması elbette ki sağlık çalışanları için en önemli önceliktir. Hastaların sağlığına kavuşması kişinin yakınları kadar bizleri de mutlu etmektedir. Hastaların sağlığına kavuşmasının verdiği mutluluğun yanında biz sağlık çalışanlarının da mali ve özlük haklarının yaşamımızı idame ettirecek düzeye getirilmesi bizlerin en doğal hakkıdır.
Sağlık bakanlığı tarafından Mart-Nisan-Mayıs aylarında tavandan ek ödeme adı altında bir düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenleme haktan ve hakkaniyetten tamamen uzak sağlık çalışanlarının tamamını kapsamayan ve çalışma barışını bozan bir uygulamaya dönüşmüştü. Sağlık-Sen olarak itiraz etmiş ve kabul etmemiştik.
Dün yayınlanan ek ödeme yazısı ile döner sermaye uygulamasının haktan, hakkaniyetten ve adaletten çok uzak olduğu bir kez daha ortaya konmuştur. Bu düzenleme fedakâr sağlık çalışanlarının moralini yükseltmek yerine, tam tersi etki ile moralini düşürmüştür. Sağlık kuruluşlarında çalışan tüm sağlık çalışanları ayırt edilmeksizin bir düzenleme beklerken aynı kurumda aynı işi yapan aynı branştaki çalışanlar eşit ve adil ücret alamamışlardır. Pandemi hizmeti veren birçok birim ve ünitede çalışan sağlık çalışanları bu ay “0” TL döner sermaye alacaktır.
Pandemi ile mücadelenin kahramanı olan sağlık çalışanları için artık sabır noktası aşılmıştır. Pandemi sürecinde sağlık çalışanları toplumun arasına koymadığı sosyal mesafeyi aileleri ile kendi arasına koyarak, ailelerine bulaşmaması için onlardan uzak kalmışlardır.
Sağlık Bakanımız sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde 4-5 katı fazla çalıştığını her platformda dile getirmiştir. İş yükünün bu kadar fazla olduğu bir yerde gelirleri hep düşmüştür. Ödül olarak ise payımıza üç gün alkış ile can kurtarmaya çalışırken canımızı korumak düşmüştür.
Bu pandemi sürecinde biz sağlık çalışanları olarak sahada covid ile mücadele ederken haklarımızın verilmesi ile ilgili konularda da mücadele eden biz olmamalıydık. Bizim adımıza yetkililerin kendisi düşünüp tüm sağlık çalışanlarının haklarını teslim etmeleri gerekirdi.
Yapılan düzenleme ile Pandeminin kahramanı olan sağlık çalışanlarının emekleri yok sayılmıştır. Yaklaşık 7 aydır büyük bir özveri ile sürdürülen mücadelenin kahramanları bu düzenleme ile artı gelir elde etmek yerine kamuoyu nezdinde sağlık çalışanlarının çok yüksek ücretler aldığı algısına sebep olmuştur. Bu durum ise can kurtarmak için canlarını feda eden sağlık çalışanlarını toplum içinde antipatik bir duruma düşürmüştür.
Buradan yetkililere sesleniyoruz. Artık günü kurtarmak adına yapılan haktan ve hakkaniyetten uzak olan lokal düzenlemeler yerine tüm sağlık çalışanlarını kapsayan tatmin edici kalıcı bir düzenleme istiyoruz.
Sağlık çalışanlarının alın teri maalesef ki birçok matematiksel formül ile süslenerek sonucu hep sıfır çıkmaktadır.

Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını sarsan, iş barışını ve huzurunu olumsuz etkileyen, hak kayıplarına yol açan ve çalışanları meslekten soğutan döner sermaye sisteminin bir an önce düzeltilmesinin zorunlu olduğunu belirtiyor ve bu yöndeki çağrımızı bir defa daha tekrarlıyoruz.
Unutulmamalıdır ki sağlık çalışanlarının yüzü gülerse, Türkiye güler.

Ahmet UZUNAY
Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo